Moja zóna

Green Garden SK, s.r.o.

Lány 56, 972 01 Bojnice
36837725
2022448769
SK2022448769
1 zamestnanec
25.09.2007
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,35
0,68
0,52
48,1 %
63,6 tis. €
396,2 %
2020/2019
251 tis. €
134,6 %
2020/2019
0,35
225,1 %
2020/2019
8,47 tis. €
N/A

ZiskGreen Garden SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyGreen Garden SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringGreen Garden SK, s.r.o.


14,14
0,52
0,11
1

Zisk pred zdanenímGreen Garden SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAGreen Garden SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Green Garden SK, s.r.o.


Štatutári Green Garden SK, s.r.o.


Spoločníci Green Garden SK, s.r.o.


Predmety podnikania Green Garden SK, s.r.o.


Kataster Green Garden SK, s.r.o.


Skrátené výkazy Green Garden SK, s.r.o.