Moja zóna

Gannet, s.r.o. v likvidácií

Mariánska 2, 811 08 Bratislava
36838667
2022460572
Nemá
nezistený
26.09.2007
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,35
-0,39
9,37
9,6 %
-1,47 tis. €
-1 012,1 %
2015/2014
N/A
-0,35
-585,7 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskGannet, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

TržbyGannet, s.r.o. v likvidácií


2014
2015

SkóringGannet, s.r.o. v likvidácií


0,5
0,9
n/a
10,47

Zisk pred zdanenímGannet, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

EBITDAGannet, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gannet, s.r.o. v likvidácií


Štatutári Gannet, s.r.o. v likvidácií


Spoločníci Gannet, s.r.o. v likvidácií


Predmety podnikania Gannet, s.r.o. v likvidácií


Kataster Gannet, s.r.o. v likvidácií


Skrátené výkazy Gannet, s.r.o. v likvidácií