Moja zóna

EX - RENTCAR s.r.o.

Hostice 221, 980 04 Hostice
36843288
2022456898
Nemá
nezistený
04.10.2007
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
17 tis. €
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
12 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
760 tis. €
755 tis. €
750 tis. €
745 tis. €
740 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE