Moja zóna

Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.

Moldavská 13, 821 03 Bratislava
36845965
2022475213
Nemá
nezistený
10.10.2007
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.


Štatutári Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.


Spoločníci Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.


Predmety podnikania Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.


Kataster Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.


Skrátené výkazy Umelecká agentúra MYSTIC, s.r.o.