Moja zóna

PQMED, s.r.o.

Rúbanisko II 77, 984 03 Lučenec
36848158
2022464301
Nemá
nezistený
16.10.2007
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

1,4 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE