Moja zóna

AP náradie s.r.o.

018 32 Zliechov
36848492
2022462376
SK2022462376
2 zamestnanci
17.10.2007
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,02
-0,77
67,5 %
274 €
100,9 %
2020/2019
192 tis. €
63,5 %
2020/2019
0,01
102,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAP náradie s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

TržbyAP náradie s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

SkóringAP náradie s.r.o.


1,96
0,32
0
1,92

Zisk pred zdanenímAP náradie s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDAAP náradie s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod AP náradie s.r.o.


Štatutári AP náradie s.r.o.


Spoločníci AP náradie s.r.o.


Predmety podnikania AP náradie s.r.o.


Kataster AP náradie s.r.o.


Skrátené výkazy AP náradie s.r.o.