Moja zóna

ZAM INVEST, s.r.o.

Soblahovská 2018/14, 911 01 Trenčín
36849995
2022483804
Nemá
nezistený
23.10.2007
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskZAM INVEST, s.r.o.


2014

TržbyZAM INVEST, s.r.o.


2014

SkóringZAM INVEST, s.r.o.


n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímZAM INVEST, s.r.o.


2014

EBITDAZAM INVEST, s.r.o.


2014

Koneční uživatelia výhod ZAM INVEST, s.r.o.


Štatutári ZAM INVEST, s.r.o.


Spoločníci ZAM INVEST, s.r.o.


Predmety podnikania ZAM INVEST, s.r.o.


Kataster ZAM INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy ZAM INVEST, s.r.o.