Moja zóna

ZAMOP, s.r.o.

SNP 2, 937 01 Želiezovce
36850128
2022469493
SK2022469493
3-4 zamestnanci
24.10.2007
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,14
2,21
36,3 %
-2,31 tis. €
79,7 %
2020/2019
68,3 tis. €
-49,6 %
2020/2019
-0,09
68,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskZAMOP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyZAMOP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

SkóringZAMOP, s.r.o.


2,49
0,64
0,26
5,74

Zisk pred zdanenímZAMOP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAZAMOP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod ZAMOP, s.r.o.


Štatutári ZAMOP, s.r.o.


Spoločníci ZAMOP, s.r.o.


Predmety podnikania ZAMOP, s.r.o.


Kataster ZAMOP, s.r.o.


Skrátené výkazy ZAMOP, s.r.o.