Moja zóna

ARTPRO s.r.o.

Veľké Stankovce 615, 913 11 Trenčianske Stankovce
36851221
2022484046
Nemá
nezistený
27.10.2007
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ARTPRO s.r.o.


Štatutári ARTPRO s.r.o.


Spoločníci ARTPRO s.r.o.


Predmety podnikania ARTPRO s.r.o.


Kataster ARTPRO s.r.o.


Skrátené výkazy ARTPRO s.r.o.