Moja zóna

JUDr. Michal Matulník, advokát, s. r. o.

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
36857726
2022597720
SK2022597720
1 zamestnanec
04.04.2008
Právne činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,33
0,35
1,29
4,5 %
50,6 tis. €
51 %
2020/2019
96,8 tis. €
8,4 %
2020/2019
0,33
-0,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE