Moja zóna

MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o.

Zvolenská 130/6, 962 02 Vígľaš
36863033
2022812066
Nemá
nezistený
17.04.2009
Čin.všeob.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,18
0,23
3,09
20,1 %
3,32 tis. €
370,6 %
2020/2019
41,1 tis. €
15,9 %
2020/2019
0,18
304,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE