Moja zóna

Ing. Zuzana Zajičková

900 53 Pernek
37026631
1039514179
Nemá
nezistený
11.06.1999
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A