Moja zóna

Oľga Baková

Potočná 36, 900 33 Marianka
37027417
Nemá
nezistený
01.09.1999
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A