Moja zóna

Martin Šrámek

Nádražná 9, 901 01 Malacky
37028502
1043162670
Nemá
nezistený
01.01.2000
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A