Moja zóna

Peter Hajach - HP 2000

900 63 Jakubov
37030311
1042967904
Nemá
nezistený
01.05.2000
Maloobchod s použit.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A