Moja zóna

Ivan Vrablec - Nezábudka

Hlavná 475, 908 73 Veľké Leváre
37031635
1043920834
Nemá
nezistený
01.10.2000
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A