Moja zóna

Ing. Peter Lechta

Potočná 67, 900 33 Marianka
37443542
Nemá
nezistený
31.12.1992
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A