Moja zóna

Emil Kormančík

900 68 Plavecký Štvrtok
37444280
1045131670
Nemá
nezistený
01.10.2001
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A