Moja zóna

Marián Martiš - MPM

Gen.L.Svobodu 6, 927 05 Šaľa
37513036
1044785841
Nemá
nezistený
04.04.2001
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A