Moja zóna

Slavomír Sysel

Nad Humnami 49, 951 32 Horná Kráľová
37513389
1045008690
Nemá
0 zamestnancov
02.05.2001
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A