Moja zóna

Štefan Barna - TEKS

925 84 Vlčany
37513770
1044983324
Nemá
nezistený
13.06.2001
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A