Moja zóna

Ján Vass

925 82 Tešedíkovo
37517937
1027063730
SK1027063730
0 zamestnancov
09.09.2002
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A