Moja zóna

Adriána Šeršeňová

Hrnčiarska 21 D 3, 091 01 Stropkov
37771264
1024465112
Nemá
nezistený
13.08.1992
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A