Moja zóna

Mgr. Jana Hurná

ul. Krátka 3, 091 01 Stropkov
37771663
1024679898
Nemá
nezistený
20.12.2001
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A