Moja zóna

Ľubica Križanovská

Krátka 2, 091 01 Stropkov
37772104
1038724181
Nemá
nezistený
15.03.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A