Moja zóna

Miroslav Hecko

Hlavná 39, 091 01 Stropkov
37772589
1024668634
Nemá
nezistený
10.06.2002
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A