Moja zóna

Martin Blaško

Hrnčiarska 76, 091 01 Stropkov
37772732
Nemá
nezistený
24.06.2002
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A