Moja zóna

Pavol Bujdoš

090 21 Vislava
37772970
Nemá
nezistený
01.09.2002
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A