Moja zóna

Dušan Tchir

Chotčanská 7, 091 01 Stropkov
37773101
1048055096
Nemá
nezistený
02.10.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A