Moja zóna

Jozef Melník

091 01 Breznica
37773801
1024494757
Nemá
nezistený
01.04.2003
Výroba kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A