Moja zóna

Mária Galliková

Bokšanská 21, 091 01 Stropkov
37773895
Nemá
nezistený
07.04.2003
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A