Moja zóna

Jozef Kertys STROPKOV

Hrnčiarska 17, 091 01 Stropkov
37774077
1045472604
Nemá
nezistený
01.05.2003
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A