Moja zóna

Ľubomír Šarak

090 21 Chotča
37774212
1024720873
SK1024720873
2 zamestnanci
12.05.2003
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,28 tis. €
N/A