Moja zóna

Ján Zápotocký

Hlavná 11, 091 01 Stropkov
37774697
Nemá
nezistený
20.06.1994
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A