Moja zóna

Robert Vendeľ

091 01 Breznica
37774719
1070806737
Nemá
0 zamestnancov
01.09.2003
Obkladanie stien,podláh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A