Moja zóna

Ing. Ján Juhas

Štúrova 149, 901 01 Malacky
37775375
1045529771
Nemá
nezistený
01.01.2004
Oprava počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A