Moja zóna

Ján Béreš

Mat.slovenskej 42, 091 01 Stropkov
37775456
Nemá
20.01.2004

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A