Moja zóna

Milan Drotár

091 01 Krušinec
37775529
1045235642
Nemá
0 zamestnancov
09.02.2004
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A