Moja zóna

Marián Palko GLASS-MONT

Hrnčiarska 26, 091 01 Stropkov
37775979
1034503734
Nemá
nezistený
15.12.1997
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A