Moja zóna

Nadežda Vadocová

090 22 Bukovce
37776304
1073526740
Nemá
nezistený
01.07.2004
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A