Moja zóna

Ján Babej

Čertinská 32, 091 01 Stropkov
37776347
Nemá
20.12.1997

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A