Moja zóna

Rostislav Bzdil

Hrnčiarska 38, 091 01 Stropkov
37776649
1024466223
Nemá
nezistený
01.09.2004
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A