Moja zóna

Pavol Černega

090 23 Staškovce
37776819
1072543681
Nemá
nezistený
08.09.2004
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A