Moja zóna

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Zámocká 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
37781138
2021468658
Nemá
nezistený
01.04.1999
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
92,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


Štatutári Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


Spoločníci Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


Predmety podnikania Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


Kataster Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


Skrátené výkazy Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou