Moja zóna

Základná škola Kružlov

Kružlov 94, 086 04 Kružlov
37782487
2021490537
Nemá
20-24 zamestnancov
01.05.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
71,4 tis. €
219 %
2020/2019