Moja zóna

Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37

Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
37785834
2021485950
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A