Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Jarná ulica 13, 058 01 Poprad
37791605
2021554667
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
716 tis. €
12,5 %
2020/2019