Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Francisciho 11, 054 01 Levoča
37791851
2021548925
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
28,4 tis. €
-46,1 %
2019/2018