Moja zóna

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20, 059 01 Spišská Belá
37792041
2021555074
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
119 tis. €
-20,3 %
2020/2019