Moja zóna

Získajte informácie o obchodných partneroch vašich dodávateľov alebo odberateľov.

Nespoliehajte sa len na ich vlastné prezentácie ale analyzujte vďaka nezávislému zdroju informácií s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Získajte prehľad o vašich dodávateľov z pohľadu ich vlastných obchodných partnerov. Komu a za akých okolností dodávali svoje tovary, služby alebo práce. Analýza dodávateľov len na základe finančných ukazovateľov je dávno prekonaná. Nezisťujte len akú má váš partner finančnú kondíciu, ale kým v skutočnosti je.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • zoznam identifikovaných obchodných partnerov
  • zoznam odberateľov
  • zoznam dodávateľov
  • preverenie obchodného partnera podľa jeho vlastných obchodných vzťahov


Názov partnera
Typ
Dátum priradenia
Jiří Hamtil H.B CO-STAVDodávateľ07.09.2020
Dodávateľ16.07.2020
Ján Stacho - ATV shopDodávateľ02.12.2019
Lorem Ipsum iDodávateľ25.11.2019
Lorem Ipsum is simDodávateľ11.11.2019
Lorem Ipsum is simply dummyDodávateľ05.11.2019
Lorem Ipsum is simplyDodávateľ16.08.2019
Lorem Ipsum iOdberateľ24.07.2019
Lorem Ipsum is simply duDodávateľ07.06.2019
Lorem Ipsum is simply duOdberateľ18.01.2019